Nakładanie znaków akcyzy

W składzie podatkowym PRO-LOG możemy nakładać
znaki akcyzowe polskie oraz innych krajów.

Usługi agencji celnej

Agencja celna PRO-LOG świadczy usługi :

 1. dopuszczenie do obrotu towarów importowanych
 2. obsługa dostaw napojów alkoholowych do składu podatkowego w systemie EMCS
 3. obsługę nabyć wspólnotowych napojów alkoholowych w systemie EMCS dla Zarejestrowanych
  Odbiorców
 4. obsługa wysyłek napojów alkoholowych w systemie EMCS
 5. rejestracja podmiotów jako zarejestrowanych odbiorców, wysyłających, wyprowadzających, itp. w
  myśl ustawy o podatku akcyzowym wraz z następującymi czynnościami:
  • rejestracja do elektronicznych systemów wspomagających obsługę podmiotów (SEED, PDR, EMCS, INTRASTAT, itp.)
  • uzyskiwaniem ZABEZPIECZEŃ
 6. reprezentowanie podmiotów w UC (w zw. z: importem, nabyciami, wysyłkami, obsługą nakładania i zdejmowania banderol, rejestracji ewidencji jak również wszystkich innych czynności wymagających złożenia pisemnego powiadomienia w UC)
 7. reprezentowanie podmiotów przed UC w razie kontroli działalności podlegającej przepisom celnym i akcyzowym

Cennik usług agencji celnej - zapytaj bezpośrednio.

   

Powyższe ceny są cenami netto, do których należy doliczyć 23% VAT.Informacje powyższe nie stanowią oferty, mają charakter jedynie informacyjny i reklamowy, są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy.