Nakładanie znaków akcyzy

W składzie podatkowym PRO-LOG możemy nakładać
znaki akcyzowe polskie oraz innych krajów.

Nakładanie znaków akcyzy

W składzie podatkowym PRO-LOG możemy nakładać polskie znaki akcyzy (banderole) na napoje alkoholowe przeznaczone do sprzedaży w Polsce.

Możemy też nakładać znaki akcyzy innych krajów na napoje alkoholowe przeznaczone do sprzedaży w tych krajach (np. banderole rosyjskie czy ukraińskie).

Banderole nakładamy maszynowo lub ręcznie z dzienną wydajnością 25.000 banderol. Świadczymy też usługi znakowania towarów naklejkami z opisem w języku polskim lub innych językach.