Nakładanie znaków akcyzy

W składzie podatkowym PRO-LOG możemy nakładać
znaki akcyzowe polskie oraz innych krajów.

Dla początkujących

CO TO JEST SKŁAD PODATKOWY I JAKIE KORZYŚCI DAJE KORZYSTANIE ZE SKŁADU PODATKOWEGO?

Skład podatkowy – miejsce, w którym określone wyroby akcyzowe są : produkowane, magazynowane, przeładowywane lub do którego wyroby te są wprowadzane, lub z którego są wyprowadzane – z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru podatku akcyzowego.

Skład podatkowy PRO-LOG jest dedykowany do obsługi napojów alkoholowych : wyrobów winiarskich , wyrobów spirytusowych (wódki , whisky, gin, brandy ) i wyrobów pośrednich (porto, wermuty).

Jeżeli kupujesz napoje alkoholowe ze składu podatkowego producenta lub dystrybutora , znajdującego się w którymś z krajów Unii Europejskiej , zlecając przy tym dostawę zakupionych napojów alkoholowych do składu podatkowego PRO-LOG, to możesz skorzystać z następujących udogodnień:

  1. Nie musisz płacić podatku akcyzowego tak długo jak długo towar przebywa w składzie podatkowym PRO-LOG. Podatek akcyzowy zapłacisz dopiero w 25-tym dniu po pobraniu towaru ze składu podatkowego.
  2. PRO-LOG może nałożyć polskie znaki akcyzy (banderole) oraz naklejki z opisem towaru w języku polskim na Twoje napoje alkoholowe , dostarczone do składu podatkowego PRO-LOG .

Ponadto PRO-LOG oferuje kompletację i dystrybucję zamówień do odbiorców zarówno dla klientów biznesowych jak również osób fizycznych. 

Nabycie napojów alkoholowych z krajów Unii Europejskiej, gdy jesteś zarejestrowanym odbiorcą:

kliknij aby zobaczyć większy obrazek

Nabycie napojów alkoholowych z krajów Unii Europejskiej , gdy korzystasz ze składu podatkowego

kliknij aby zobaczyć większy obrazek