Nakładanie znaków akcyzy

W składzie podatkowym PRO-LOG możemy nakładać
znaki akcyzowe polskie oraz innych krajów.

Usługi agencji celnej

Agencja celna PRO-LOG świadczy usługi :

 1. dopuszczenie do obrotu towarów importowanych
 2. obsługa dostaw napojów alkoholowych do składu podatkowego w systemie EMCS
 3. obsługę nabyć wspólnotowych napojów alkoholowych w systemie EMCS dla Zarejestrowanych
  Odbiorców
 4. obsługa wysyłek napojów alkoholowych w systemie EMCS
 5. rejestracja podmiotów jako zarejestrowanych odbiorców, wysyłających, wyprowadzających, itp. w
  myśl ustawy o podatku akcyzowym wraz z następującymi czynnościami:
  • rejestracja do elektronicznych systemów wspomagających obsługę podmiotów (SEED, PDR, EMCS, INTRASTAT, itp.)
  • uzyskiwaniem ZABEZPIECZEŃ
 6. reprezentowanie podmiotów w UC (w zw. z: importem, nabyciami, wysyłkami, obsługą nakładania i zdejmowania banderol, rejestracji ewidencji jak również wszystkich innych czynności wymagających złożenia pisemnego powiadomienia w UC)
 7. reprezentowanie podmiotów przed UC w razie kontroli działalności podlegającej przepisom celnym i akcyzowym

Cennik usług agencji celnej i usług magazynowych:

 USŁUGI AGENCJI CELNEJ Stawka 
Obsługa nabycia wspólnotowego wyrobów akcyzowych zharmonizowanych za pośrednictwem EMCS 140,00 PLN / 1 nabycie + 10 PLN za pozycję w E-AD
Obsługa wspólnotowego przemieszczenia wyrobów akcyzowych zharmonizowanych za pośrednictwem EMCS do lub ze składu podatkowego PRO-LOG 140,00 PLN / 1 dostawę lub wysyłkę + 10 PLN za pozycje w E-AD
Prowadzenie ewidencji przyjęć wyrobów akcyzowych w miejscu składowania 500,00 PLN/ miesiąc
Sporządzenie deklaracji miesięcznej AKC-4 400,00 PLN/ 1 deklaracja
Prowadzenie ewidencji banderol 40,00 PLN za jeden wpis
Sporządzenie miesięcznej deklaracji INTRASTAT 400,00 PLN
Przeprowadzenie rejestracji magazynu zarejestrowanego odbiorcy dla Zleceniodawcy 3500,00 PLN
Sporządzenie dokumentu SAD i dokonanie odprawy celnej 240,00 PLN / 1 SAD
Sporządzenie SAD-BIS 30,00 PLN/ 1 SAD-BIS (1-3 pozycja)
Wypełnienie DWC 20,00 PLN/ 1 deklaracja
Wypełnienie CMR, listu przewozowego 25,00 PLN/ 1 sztuka
Wypełnienie karnetu TIR 40,00 PLN/ 1 sztuka
Reprezentowanie podmiotów w UC (w zw. z: importem, nabyciami, wysyłkami, obsługą nakładania i zdejmowania banderol, rejestracji ewidencji jak również wszystkich innych czynności wymagających złożenia pisemnego powiadomienia w UC 40,00 PLN/godz.
Reprezentowanie podmiotów przed UC w razie kontroli działalności podlegającej przepisom celnym i akcyzowym 40,00 PLN/godz.
USŁUGI MAGAZYNOWE
Nakładanie znaków akcyzy 0,31 PLN za sztukę

Powyższe ceny są cenami netto, do których należy doliczyć 23% VAT.Informacje powyższe nie stanowią oferty, mają charakter jedynie informacyjny i reklamowy, są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy.